English Nasıl Kullanırım?

Hoş geldiniz

İstanbul Havalimanı hakkındaki sorularınızın cevaplarına ulaşabilir ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Facebook veya e-posta adresinizle giriş yapınız.
"Otopark" aramanızla eşleşen sonuçlar
UÇUŞ / BAGAJ Uçuşum neden rötar yaptı, iptal oldu haklarım nelerdir? İGA İstanbul Havalimanı 21.06.2019 METİN
Uçuşunuzun rötarı,iptali ve yolcu haklarınız hakkında detaylı bilgileri seyahat ettiğiniz havayolu firmanızdan talep etmenizi rica ederiz.
PAYLAŞ :
UÇUŞ / BAGAJ Alamadığım valizimi nasıl alacağım? İGA İstanbul Havalimanı 24.07.2019 METİN

Bagaj bandından teslim alınmayan eşyalar seyahatinizi gerçekleştirdiğiniz havayolu firmaları tarafından kendi kayıp eşya ofislerinde tutulması nedeniyle havayolunuzla iletişime geçmelisiniz.

PAYLAŞ :
UÇUŞ / BAGAJ Havalimanında gümrüksüz alandan yaptığım alışveriş ürünlerini uçak kabininde taşıyabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Gümrüksüz alandan almış olduğunuz ürünlerin uçak kabininde taşınması ile ilgili bilgiyi havayollarınızdan alabilirsiniz.

PAYLAŞ :
UÇUŞ / BAGAJ Büyük (over-size) bagajlar için süreç nedir? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Büyük (over-size) ya da garip şekilli bagajlarınızı 7 numaralı giriş kapımızda mevcut bulunan büyük bagaj X-Ray’inden geçirmeniz gerekmektedir. C, E, G, L, N ve R check-in adalarında bulunan büyük bagaj kontuarlarından uçak altına yollayabileceğiniz bagajlarınızı havalimanına getirmeden önce seyahat edeceğiniz havayolu şirketi ile irtibata geçmenizi öneririz. 

PAYLAŞ :
UÇUŞ / BAGAJ El bagajımda elektronik sigara taşıyabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Seyahatinizde uçağa almak istediğiniz elektronik sigara ile ilgili olarak seyahat edeceğiniz havayolu şirketi ile iletişime geçmelisiniz.

PAYLAŞ :
UÇUŞ / BAGAJ El bagajımda ilaç alabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

El bagajında taşınmak istenen ilaçlar yolcunun kimliğini belirten bir reçeteye yazılı olmak veya yolcunun bu ilaçları kullanması gerektiğini belirten bir sağlık raporunun ibrazı ile orijinal ambalajında ve makul miktarlarda olmak koşuluyla müsaade edilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Gümrük Bakanlığı’nın https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel adresinden ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ :
UÇUŞ / BAGAJ El bagajında insülin ve hipodermik iğneleri alabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

El bagajında insülin iğnelerinin taşınması, yolcu kimliğinin belirtildiği bir reçete veya yolcunun bu ilaçları kullanması gerektiğini belirten bir sağlık raporunun ibrazı ile ve iğneler orijinal ambalajında olmak koşuluyla geçişine müsaade edilir. Ancak, uçuş süresi boyunca yeterli olması beklenen ilaç miktarlarında havalimanı güvenlik komisyonu kararları doğrultusunda değişiklik olabilmektedir. Hipodermik iğnelerin ise kabin içerisinde taşınması yasak olup, uçak altı bagajı olarak taşınması hususunda havayolu şirketinden bilgi alınması gerekmektedir.

PAYLAŞ :
UÇUŞ / BAGAJ Uçuşumdan ne kadar zaman önce havalimanında olmalıyım? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Yurt dışı uçuşlarınızdan en az 3 saat, yurt içi uçuşlarınızdan ise en az 2 saat önce terminalde olmanız gerekmektedir. 

PAYLAŞ :
Copyright © 2021 İGA

Soru Sor

Lütfen bekleyiniz.
Sorunuz bize ulaşmıştır teşekkür ederiz.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

1. Giriş
İşbu Aydınlatma Metni; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) olarak internet ziyaretçilerimiz olan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz Şirket tarafından, veri sahiplerinin talep, öneri, şikayet ve bildirimlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; veri sahibi ile iletişime geçilebilmesi; ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi; veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi; Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz (…) otomatik yöntemlerle; Şirket’e ait internet adresleri üzerinden bizzat veri sahibi tarafından bilgi verilmesi veya sistem üzerinden talep ve formların iletilmesi suretiyle elde edilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin Açık Rıza metninde, Kanun’un 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile Kanun’un 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç, e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahipleri, dp@igairport.com adresi üzerinden taleplerini veri sorumlusuna iletebilirler.