English Nasıl Kullanırım?

Hoş geldiniz

İstanbul Havalimanı hakkındaki sorularınızın cevaplarına ulaşabilir ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Facebook veya e-posta adresinizle giriş yapınız.
"Otopark" aramanızla eşleşen sonuçlar
GÜVENLİK Havalimanı girişinde ve ikinci kontrolde neden bilgisayarlarımızı tekrar açıyoruz? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

İçişleri Bakanlığı talimatı ve daha sonra Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yapılan güncelleme ile elektronik eşyaların mevcut kılıf ya da çantalarından çıkarılarak X-ray cihazından ayrı olarak geçirilmesi ve elektronik cihazın çalıştırılarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer cihaz çalışmıyorsa ya da cihazın içinin açıldığına dair herhangi bulgu var ise oluşabilecek risklerin önlenerek emniyetin ve yolcularımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla bu cihazların geçişine izin verilmemektedir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Alıkonan bagaj prosedürleri nelerdir? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

İGA Özel Güvenlik olarak yolcu bagajına el koymak gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak kontrol noktalarında bagaj içerisinde uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek bir maddenin tespit edilmesi durumunda söz konusu madde tehlikeli madde atık konteynırlarına atılır ve Terminal Operasyon Müdürlüğünce bu konteynırlardaki maddelere atık imha işlemi uygulanır.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK İstanbul Havalimanı için güvenlik personeli alımı ve personele sunulan lojman imkanı devam ediyor mu? 03.01.2020 METİN

Havalimanımızdaki iş ilanlarına web sitemizden veya Kariyer.net üzerinden ulaşabilir, bu siteler üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK X-Ray tarayıcısının sağlığıma bir zararı olur mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

İstanbul Havalimanında kullandığımız X-Ray cihazları ile sadece eşyalarınızın kontrolleri yapılmaktadır. Kullanılan diğer tarama sistemlerinde (kapı ve el tipi dedektörler) x-ray teknolojisi kullanılmamaktadır.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Güvenlik tarayıcısından geçmem istenirse, alternatif bir yöntemle taranmayı tercih edebilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Kontrol noktası görevlilerinin belirleyeceği alternatif bir yöntemle (el ile arama, kabin araması) taranmayı tercih edebilirsiniz.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Çocuklar güvenlik taramasından geçmek zorunda mı? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanlarında uygulanan kurallar gereğince özel yolcu kategorisinde bulunan çocukların güvenlik kontrolleri elle yapılabilmektedir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Hamileyim / kalp pilim var. X-Ray taraması veya metal dedektörden geçmem gerekiyor mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanımızda özel yolcu kategorisinde bulunan çocuk, hamile, kalp pili taşıyan yolcularımızın güvenlik kontrolleri elle yapılabilmektedir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Havalimanında güvenlik noktasından neleri geçirebilirim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanında güvenlik noktalarından geçebilecek malzemelerle ilgili bilgiyi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili adresinden bulabilirsiniz. Uçağa alamayacağınız yasaklı maddelerle ilgili olarak seyahat edeceğiniz havayolu şirketi ile iletişime geçmelisiniz.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Buz paketi / sıvı soğutma torbası taşıyabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Buz paketinin içerisinde herhangi bir sıvı olmaması durumunda sıvı kısıtlamasına tabi tutulmadan kabin bagajı olarak taşınabilir. 

PAYLAŞ :
DAHA FAZLA YÜKLE
Copyright © 2021 İGA

Soru Sor

Lütfen bekleyiniz.
Sorunuz bize ulaşmıştır teşekkür ederiz.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

1. Giriş
İşbu Aydınlatma Metni; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) olarak internet ziyaretçilerimiz olan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz Şirket tarafından, veri sahiplerinin talep, öneri, şikayet ve bildirimlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; veri sahibi ile iletişime geçilebilmesi; ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi; veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi; Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz (…) otomatik yöntemlerle; Şirket’e ait internet adresleri üzerinden bizzat veri sahibi tarafından bilgi verilmesi veya sistem üzerinden talep ve formların iletilmesi suretiyle elde edilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin Açık Rıza metninde, Kanun’un 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile Kanun’un 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç, e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahipleri, dp@igairport.com adresi üzerinden taleplerini veri sorumlusuna iletebilirler.