English Nasıl Kullanırım?

Hoş geldiniz

İstanbul Havalimanı hakkındaki sorularınızın cevaplarına ulaşabilir ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Facebook veya e-posta adresinizle giriş yapınız.
"Otopark" aramanızla eşleşen sonuçlar
GÜVENLİK Güvenlik tarayıcısından geçmem istenirse, alternatif bir yöntemle taranmayı tercih edebilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

Kontrol noktası görevlilerinin belirleyeceği alternatif bir yöntemle (el ile arama, kabin araması) taranmayı tercih edebilirsiniz.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK X-Ray tarayıcısının sağlığıma bir zararı olur mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

İstanbul Havalimanında kullandığımız x-ray cihazları ile sadece eşyalarınızın kontrolleri yapılmaktadır. Kullanılan diğer tarama sistemlerinde (kapı ve el tipi dedektörler) X-ray teknolojisi kullanılmamaktadır.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Bir eşya güvenlik kontrolünde reddedilirse ne olur? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

Eşyanın kontrolünü gerçekleştiren tarayıcı personel, kabin bagajının Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın (MSHGP), “Güvenlik, Tahditli Alanlarda Bulundurması Yasaklı Maddeler İle Yolcu/Kabin Ekibi tarafından Taşınabilen Tehlikeli Maddeler” ekinde belirtilen yasaklı öğelerden içerip içermediğini belirleyemediğinde eşyayı reddeder veya eşya ve nesnelerin doğasına uygun şekilde farklı bir yöntemle yeniden taranır. Tarama neticesinde alarm çözümü yapılamamış ise eşyanın güvenlik kontrol noktasından geçişine müsaade edilmez. Geçişine müsaade edilmeyen eşyaların tekrar geri alınması mümkün değildir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Havalimanı girişinde ve ikinci kontrolde neden bilgisayarlarımızı tekrar açıyoruz? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

İçişleri Bakanlığı talimatı ve daha sonra Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yapılan güncelleme ile elektronik eşyaların mevcut kılıf ya da çantalarından çıkarılarak X-ray cihazından ayrı olarak geçirilmesi ve elektronik cihazın çalıştırılarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer cihaz çalışmıyorsa ya da cihazın içinin açıldığına dair herhangi bulgu var ise oluşabilecek risklerin önlenerek emniyetin ve yolcularımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla bu cihazların geçişine izin verilmemektedir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Bebeğim olmadan seyahat etsem bile anne sütü taşıyabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın (MSHGP) “Güvenlik Tahditli Alanlarda Bulundurması Yasaklı Maddeler İle Yolcu/Kabin Ekibi tarafından Taşınabilen Tehlikeli Maddeler” ekine göre; 100 ml. üstü olan tüm sıvılar hava aracı kabini içerisinde taşınması konusunda sıvı kısıtlamasına tabidir. Anne sütü bebek yolcu olmadığı durumlarda bu kısıtlama kapsamında değerlendirilir ve yolcu seyahati sırasında ancak 100 ml. kaplar içerisinde 20*20 sıvı poşetine sığacak şekilde kişi başı bir poşet sıvı (sıvı poşetleri kontrol noktalarımızda bulunmaktadır) ile hava aracı kabininde taşınılabilmektedir. Taşınacak sıvı madde güvenlik cihazları ile kontrol edilerek kabin ve steril alana geçişine müsaade edilebilir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Buz paketi / sıvı soğutma torbası taşıyabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

Buz paketinin içerisinde herhangi bir sıvı olmaması durumunda sıvı kısıtlamasına tabi tutulmadan kabin bagajı olarak taşınabilir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Kabin içerisinde sağlık ürünü (embiriyo,doku,organ vb) taşıyabilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

Havalimanımızdan sadece transfer gerçekleştirecek olsanız bile bu tip ürünlerin taşınması Sağlık Bakanlığı onayı ile yapılabilmektedir. Sağlık Bakanlığının taşınmasına izin verdiği yazı ile güvenlik noktasına müracaat etmeniz gerekmektedir. Müracaatınız neticesinden ürünlerin geçişine ancak emniyet yetkililerinin onaylaması durumunda izin verilmektedir.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Alıkonan bagaj prosedürleri nelerdir? İGA İstanbul Havalimanı 04.07.2019 METİN

İGA Özel Güvenlik olarak yolcu bagajına el koymak gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak kontrol noktalarında bagaj içerisinde uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek bir maddenin tespit edilmesi durumunda söz konusu madde tehlikeli madde atık konteynırlarına atılır ve Terminal Operasyon Müdürlüğünce bu konteynırlardaki maddelere atık imha işlemi uygulanır.

PAYLAŞ :
GÜVENLİK Çocuklar güvenlik taramasından geçmek zorunda mı? İGA İstanbul Havalimanı 24.07.2019 METİN

Havalimanlarında uygulanan kurallar gereğince özel yolcu kategorisinde bulunan çocukların güvenlik kontrolleri elle yapılabilmektedir.

PAYLAŞ :
DAHA FAZLA YÜKLE
Copyright © 2020 İGA

Soru Sor

Lütfen bekleyiniz.
Sorunuz bize ulaşmıştır teşekkür ederiz.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

1. Giriş
İşbu Aydınlatma Metni; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) olarak internet ziyaretçilerimiz olan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz Şirket tarafından, veri sahiplerinin talep, öneri, şikayet ve bildirimlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; veri sahibi ile iletişime geçilebilmesi; ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi; veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi; Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz (…) otomatik yöntemlerle; Şirket’e ait internet adresleri üzerinden bizzat veri sahibi tarafından bilgi verilmesi veya sistem üzerinden talep ve formların iletilmesi suretiyle elde edilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin Açık Rıza metninde, Kanun’un 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile Kanun’un 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç, e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahipleri, dp@igairport.com adresi üzerinden taleplerini veri sorumlusuna iletebilirler.