English Nasıl Kullanırım?

Hoş geldiniz

İstanbul Havalimanı hakkındaki sorularınızın cevaplarına ulaşabilir ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Facebook veya e-posta adresinizle giriş yapınız.
"Otopark" aramanızla eşleşen sonuçlar
ERİŞİLEBİLİR HAVALİMANI Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için ne gibi hizmetler bulunmaktadır? İGA İstanbul Havalimanı 24.06.2019 METİN
“Engelsiz Havalimanı” hedefiyle planlanan havalimanımızda giden yolcu ve gelen yolcu katlarında her girişte kapı öncesinde bulunmak üzere, hareket kabiliyeti kısıtlı yolcularımızın yer hizmetlerinden yardım almak için çağrı yapabileceği özel telefonlar bulunmaktadır. Yolcularımızın kullanımına uygun boyutta ve üzerinde Braille alfabesi olan check-in kiosklarımız, her güvenlik ve pasaport geçiş noktalarında bu yolcularımızın geçişini kolaylaştıracak genişlikte olan özel geçiş alanlarımız, otoparkta engelli yolculara ayrılmış park alanlarımız, engelli yolcu standartlarına sahip asansörlerimiz, hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara özel tuvaletlerimiz bulunmaktadır. Bunun yanında görme engelli misafirlerimiz için 3 no’lu ve 6 no’lu girişten danışmalara kadar kılavuz yollar bulunmaktadır.
PAYLAŞ :
ERİŞİLEBİLİR HAVALİMANI Ayçiçeği yaka kartını nereden alacağım? İGA İstanbul Havalimanı 30.01.2020 METİN

Ayçiçeği yaka kartını danışma noktalarımızdan talep edebilirsiniz.

 

Danışma Noktalarımız:

 

Giden Yolcu Katı:

2. Terminal giriş kapısı karşısı

5. Terminal giriş kapısı karşısı

Dış Hatlar pasaport kontrol sonrası

Dış Hatlar A iskelesi başı

Dış Hatlar D iskelesi başı

Dış Hatlar F iskelesi başı

İç Hatlar G iskelesi başı

 

Transfer ve Gelen Yolcu Katı:

Dış Hatlar karşılayıcı salonu

İç Hatlar karşılayıcı salonu

Dış Hatlar Gelen Yolcu pasaport kontrolü öncesi

PAYLAŞ :
ERİŞİLEBİLİR HAVALİMANI Ayçiçeği yaka kartı uygulaması nedir? İGA İstanbul Havalimanı 30.01.2020 METİN

Otizm, demans (unutkanlık), kaygı bozukluğu, görme güçlüğü, duyma güçlüğü gibi görünmeyen engele sahip misafirlerimizin deneyimlerini Ayçiçeği (Sunflower) yaka kartı uygulaması ile iyileştirmeyi hedefliyoruz.

 

Eğer bu kartı takıyorsanız, personellerimiz görünmeyen bir engele sahip olduğunuzu, daha fazla desteğe ve zaman tanınmasına ihtiyacınız olabileceğini bilecekler. Kartınız özel durumunuzla ve yaşadığınız özel güçlüklerle ilgili bilgi vermiyor olacak; dolayısıyla özel bir gereksiniminize yönelik destek için lütfen personellerimize danışın.

PAYLAŞ :
ERİŞİLEBİLİR HAVALİMANI Ayçiçeği yaka kartı güvenlik geçişlerinde öncelik ve ayrıcalık sağlayacak mı? İGA İstanbul Havalimanı 30.01.2020 METİN

Bu yaka kartı güvenlik geçişlerinde herhangi bir öncelik ve ayrıcalık sağlamamaktadır. Ancak güvenlik personelimiz sizleri tanıyacak, daha fazla zamana ve desteğe ihtiyacınız olabileceğini bilecektir.

 

PAYLAŞ :
ERİŞİLEBİLİR HAVALİMANI Aile, yaşlı veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için özel check-in kontuarınız mevcut mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanımızda bulunan tüm check-in kontuarları hareket kabiliyeti kısıtlı yolcularımız için uygun boyutlara sahiptir. Aile, yaşlı, hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara özel check-in kontuarı belirlemek havayolları inisiyatifindedir. Havalimanımızda şu an için Türk Hava Yolları’nın böyle bir uygulaması mevcuttur.

PAYLAŞ :
ERİŞİLEBİLİR HAVALİMANI Özel gereksinimli yolcular için ne gibi hizmetler bulunmaktadır? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Yaşlı, engelli ya da hamile gibi havalimanı süreçlerinde özel gereksinimi bulunabilen misafirlerimiz için havalimanımızda birçok olanak ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu olanak ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi alabilmek için https://www.istairport.com/tr/yolcu/terminal-hizmetleri/iga-assist adresini ziyaret edebilirsiniz.

PAYLAŞ :
ERİŞİLEBİLİR HAVALİMANI Havalimanında hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için özel tuvalet bulunuyor mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanımız genelinde her tuvalet bölgesinde hareket kabiliyeti kısıtlı yolcularımız için tasarlanmış engelli tuvaletlerimiz bulunmaktadır. Sesli “boş/dolu” uyarısı veren tuvaletlerimizin kapısı, kapı yanındaki hareket sensörü ile dışa doğru açılmakta içeri girdikten sonra butonla kapı kilitlenebilmektedir. Bunların yanında 5 adet engelli tuvaletinde hasta tuvaletli tekerlekli sandalyeler bulunmaktadır:

  • Giden Yolcu Katı, Check-in bölgesi, E check-in adasının karşısı, 
  • Giden Yolcu Katı, Pasaport Sonrası, A2 kapısı karşısında, 
  • Giden Yolcu Katı, Pasaport Sonrası, B1 kapısı karşısında, 
  • Giden Yolcu Katı, Pasaport Sonrası, D2-D4 kapıları arasında,
  • Giden Yolcu Katı, Pasaport Sonrası, F1 kapısı karşısı.
PAYLAŞ :
DAHA FAZLA YÜKLE
Copyright © 2021 İGA

Soru Sor

Lütfen bekleyiniz.
Sorunuz bize ulaşmıştır teşekkür ederiz.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

1. Giriş
İşbu Aydınlatma Metni; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) olarak internet ziyaretçilerimiz olan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz Şirket tarafından, veri sahiplerinin talep, öneri, şikayet ve bildirimlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; veri sahibi ile iletişime geçilebilmesi; ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi; veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi; Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz (…) otomatik yöntemlerle; Şirket’e ait internet adresleri üzerinden bizzat veri sahibi tarafından bilgi verilmesi veya sistem üzerinden talep ve formların iletilmesi suretiyle elde edilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin Açık Rıza metninde, Kanun’un 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile Kanun’un 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç, e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahipleri, dp@igairport.com adresi üzerinden taleplerini veri sorumlusuna iletebilirler.