English Nasıl Kullanırım?

Hoş geldiniz

İstanbul Havalimanı hakkındaki sorularınızın cevaplarına ulaşabilir ve merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Facebook veya e-posta adresinizle giriş yapınız.
"Otopark" aramanızla eşleşen sonuçlar
AİLE / ÇOCUK Çocuklar güvenlik taramasından geçmek zorunda mı? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanlarında uygulanan kurallar gereğince özel yolcu kategorisinde bulunan çocukların güvenlik kontrolleri elle yapılabilmektedir.

PAYLAŞ :
AİLE / ÇOCUK Hamileyim / kalp pilim var. X-Ray taraması veya metal dedektörden geçmem gerekiyor mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanımızda özel yolcu kategorisinde bulunan çocuk, hamile, kalp pili taşıyan yolcularımızın güvenlik kontrolleri elle yapılabilmektedir.

PAYLAŞ :
AİLE / ÇOCUK Bebeğimin araba koltuğunu uçakta kullanmak için güvenlikten geçirebilir miyim? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Bebek araba koltuğuna yönelik yapılan güvenlik kontrollerinde herhangi bir yasaklı/kısıtlı madde içermedikçe güvenlik kontrol noktalarından geçmesi sorun teşkil etmemektedir. Ancak, bebek araba koltuğunun uçak kabininde taşınması ile ilgili seyahat edilecek havayolu şirketi ile iletişime geçmenizi öneririz.

PAYLAŞ :
AİLE / ÇOCUK Aile, yaşlı veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için özel check-in kontuarınız mevcut mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanımızda bulunan tüm check-in kontuarları hareket kabiliyeti kısıtlı yolcularımız için uygun boyutlara sahiptir. Aile, yaşlı, hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara özel check-in kontuarı belirlemek havayolları inisiyatifindedir. Havalimanımızda şu an için Türk Hava Yolları’nın böyle bir uygulaması mevcuttur.

PAYLAŞ :
AİLE / ÇOCUK Havalimanında çocukların eğlenebileceği alanlar bulunmakta mıdır? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Minik yolcularımız için giden yolcu katında uçuş kapılarının bulunduğu her iskelemizde birer adet olmak üzere toplam 5 noktada çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Bu oyun alanlarının konumuna https://www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-rehberi/havalimani-haritasi havalimanı haritamız ya da IOS/Android cihazınıza yükleyeceğiniz Istanbul Airport mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ :
AİLE / ÇOCUK Havalimanında bebeğimi emzirmek için odalar var mı? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanımızda bebeğinizi emzirip, bebeğinizin altını değiştirebileceğiniz giden yolcu uçuş kapısı iskelelerinin her birinde 2’şer adet, giden yolcu katı check-in bölgesinde 1 adet, gelen yolcu karşılama alanında 1 adet, transfer bölgesinde 1 adet olmak üzere toplam 13 adet emzirmeye müsait bebek bakım odamız bulunmaktadır. Aşağıda haritada belirtilen bu odalarımızın konumuna aynı zamanda https://www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-rehberi/havalimani-haritasi havalimanı haritamız ya da IOS/Android cihazınıza yükleyeceğiniz Istanbul Airport mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ :
AİLE / ÇOCUK Havalimanında bebeğimin altını değiştirebileceğim odalar bulunuyor mu? İGA İstanbul Havalimanı 04.06.2020 METİN

Havalimanımızda her tuvalet bölgesinde bebeğinizin altını değiştirebileceğiniz aile odaları bulunmaktadır. Bununla beraber havalimanımızda bebeğinizi emzirebileceğiniz 13 adet bebek bakım odası bulunmaktadır.

PAYLAŞ :
Copyright © 2021 İGA

Soru Sor

Lütfen bekleyiniz.
Sorunuz bize ulaşmıştır teşekkür ederiz.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

1. Giriş
İşbu Aydınlatma Metni; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (“Şirket”) olarak internet ziyaretçilerimiz olan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz Şirket tarafından, veri sahiplerinin talep, öneri, şikayet ve bildirimlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; veri sahibi ile iletişime geçilebilmesi; ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi; veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi; Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan hakları kullanabilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz (…) otomatik yöntemlerle; Şirket’e ait internet adresleri üzerinden bizzat veri sahibi tarafından bilgi verilmesi veya sistem üzerinden talep ve formların iletilmesi suretiyle elde edilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin Açık Rıza metninde, Kanun’un 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile Kanun’un 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç, e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahipleri, dp@igairport.com adresi üzerinden taleplerini veri sorumlusuna iletebilirler.